ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ ( 30-09-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 285 ครั้ง
ในวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) และการประกันคุณภาพหลักสูตร (CHE QA) โดยมีท่านวิทยากร นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ด้านการอุดมศึกษา (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 6/2563 ( 11-09-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 379 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2563 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมสัมมนาการจัดทำข้อบังคับหลักเกณฑ์ฯ เพื่อแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันฯ ( 11-09-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 318 ครั้ง
ในวันที่ 5 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาการจัดทำข้อบังคับหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้ง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยท่านวิทยากร ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 5/2563 ( 19-08-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 297 ครั้ง
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ( 18-08-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 341 ครั้ง
ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 2 โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชัยงใหม่ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในพิธี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ( 18-08-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 243 ครั้ง
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 1 โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชัยงใหม่ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม ดูภาพกิจกรรม..

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 ( 03-07-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 314 ครั้ง
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพ ( 03-07-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 306 ครั้ง
ในวันที่ 16-21 มิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพ ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตร การอบรมการทำบทเรียนออนไลน์โปรแกรม Moodle และ Microsoft Team รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2563 และรุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2563 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมมอบหมายหน้าที่ส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 20-05-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 310 ครั้ง
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 จัดประชุมมอบหมายหน้าที่ส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 4/2563 ( 20-05-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 367 ครั้ง
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   >> | Last