ภาพกิจกรรม
การประชุมประเมินความพร้อมเเละศักยภาพของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ( 15-01-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 238 ครั้ง
การประชุมเพื่อประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบันและตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยมีนายบุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ 1. สาขาวิชาเทคโนโลยียายนต์ 2.สาขาวิชาการโรงแรม 3.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 4.สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 5. สาขาวิชาการบัญชี ระหว่างวันที่ 15 -18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษาปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ( 11-01-2561 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 130 ครั้ง
นายจินศิริ พุ่มศิริ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการประชุมสัมมนาการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา และโครงการทวิศึกษาปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ วันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ อิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การเยี่ยมชมตรวจสอบศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 ( 29-12-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 151 ครั้ง
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2561 1. ที่ตั้งศูนย์ บริษัท สุขุม เซอร์วิสจำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ในการรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2. ที่ตั้งศูนย์ หมวดการทางลำพูน (ดอยติ) จังหวัดลำพูน ที่อยู่ในการรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน และอาชีวอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน 3. ที่ตั้งศูนย์ ปตท.หจก.ธนันท์ตาปิโตรเลียม จังหวัดลำปาง ที่อยู่ในการรับผิดชอบของวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 4. ที่ตั้งศูนย์ร้านกาแฟหน้าวิทยาลัยการอาชีวเกาะคา จังหวัดลำปาง ที่อยู่ในการรับผิดชอบของวิทยาลัยการอาชีวเกาะคา ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ( 25-12-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 118 ครั้ง
การประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ( 22-12-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 109 ครั้ง
ในวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการประชุมสัมมนาสร้างความใจการดำเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ( 25-12-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 95 ครั้ง
ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 – 17.00 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีเปิดและรับมอบสวนสไตล์ญี่ปุ่น ( 18-12-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 98 ครั้ง
ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบสวนสไตล์ญี่ปุ่น ที่บริเวณสวนสุขภาพบ้านเด่น พร้อมด้วย Mr.Masao Sawai ที่ปรึกษา Janpan Cultural Channel SAKURA Co. LTD ประเทศญี่ปุ่น Mr.Kazunori Kawada กงสุลญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผอ.บุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดร.ถาวร เกียรติไชยากร และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติภายในงานฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Mr.Masao Sawai ที่ปรึกษา Janpan Cultural Channel SAKURA Co. LTD ประเทศญี่ปุ่น ขอใช้พื้นที่บางส่วนของสวนสุขภาพบ้านเด่น ในการจัดสร้างสวนสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อเป็นสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นอันยาวนาน ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 04-12-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 78 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

คณะผู้บริหารสอน.1 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ( 30-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 208 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผอ.ประสาร พันธ์ลิมา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำเเหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเพื่อตรวจสอบรายละเอียด(คอศ.1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ( 28-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 214 ครั้ง
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5 [ 6 ]  7  8  9  10  11  12  13  14  15   >> | Last