ต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ( 17-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 19 views
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มอบหมายให้ นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธาศาสตร อ่านต่อ...
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 8/2563 ( 13-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 19 views
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Credit Photo by : น้องนินิว) อ่านต่อ...
จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำข้อบังคับฯ ครั้งที่ 4/2563 ( 05-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 37 views
ผู้อำนวยการวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภา อ่านต่อ...
ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างปรับปรุงรั้ว ( 03-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 31 views
ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสภาสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เดินทางตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างปรับปรุงรั้วสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง อ่านต่อ...
ร่วมแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการ ( 03-11-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 37 views
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษเดินทางร่วมแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชี อ่านต่อ...
ประชุมจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ปีงบประมาณ 2564 ( 09-10-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 77 views
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1พร้อมด้วย นางจงประนอม ศรีพรหมมา ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการสำนักอาชีวศึกษาบัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภ อ่านต่อ...
ต้อนรับ นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ( 06-10-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 98 views
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และคณะผู้บริหาร ร่วมกันต้อนรับ นายธีรโชติ ธรรมกิติ ในโอกาส อ่านต่อ...
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 7/2563 ( 06-10-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 61 views
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Credit Photo by : น้องนินิว) อ่านต่อ...