อบรมเชิงปฏิบัติการ CHE Curriculum Online ( 26-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 18 views
ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 นายตุ๋ย สุวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนืิอ 1 พร้อมด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตร พ.ศ. 2556 (ปรับปรุง พ.ศ.2561) และหลักสูตร พ.ศ อ่านต่อ...
ร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ( 26-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 18 views
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 นายนิเวศน์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วย อาจารย์ และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัว อ่านต่อ...
ศึกษาดูงานไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินถนนบุญวาทย์ ( 26-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 17 views
คณะครู นักศึกษา ป.ตรี และปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วท.ลำปาง ดูงานไฟฟ้าเคเบิ้ลใต้ดินถนนบุญวาทย์ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสุวศิน ปุพพโก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง นำคณะครู นักศึกษา ระ อ่านต่อ...
โครงการฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ( 20-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 22 views
วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 จัดโครงการฝึกปฏิบัติการสอนวิชาชีพช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) โรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนทาเหนือวิทยา โรงเรียน อ่านต่อ...
จัดประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรีฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อบันทึกข้อมูลผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องระดับอุดม ( 20-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 23 views
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 จัดประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อบันทึกข้อมูลผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องระดับอุดมศึกษา CHECO (ระยะติดตามผล อ่านต่อ...
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อฝึกปฏิบัติ การสอนวิชาชีพช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ( 20-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 32 views
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อฝึกปฏิบัติ การสอนวิชาชีพช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) โรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน โดยมีท่านประดิษฐ์ ระสิตานนท์ ที่ปรึกษาการบริหาร อ่านต่อ...
พิธีลงนามความร่วมมือ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ( 19-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 18 views
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กับสถานประกอบการ (สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง อ่านต่อ...
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปี2562 ( 19-06-2562 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 25 views
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ดำเนินโครงการปฐมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2561 โดยมีนายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการเปิดพิ อ่านต่อ...