ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 6/2563 ( 11-09-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 20 views
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2563 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Credit Photo by : น้องนินิว) อ่านต่อ...
การประชุมสัมมนาการจัดทำข้อบังคับหลักเกณฑ์ฯ เพื่อแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันฯ ( 11-09-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 18 views
ในวันที่ 5 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาการจัดทำข้อบังคับหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้ง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยท่า อ่านต่อ...
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 5/2563 ( 19-08-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 41 views
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ อ่านต่อ...
พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ( 18-08-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 44 views
ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 2 โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชัยงใหม่ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำ อ่านต่อ...
ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ( 18-08-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 21 views
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 1 โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชัยงใหม่ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวย อ่านต่อ...
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 ( 03-07-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 88 views
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษารา อ่านต่อ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพ ( 03-07-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 48 views
ในวันที่ 16-21 มิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพ ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตร การอบรมการทำบทเรียนออนไลน์โปรแกรม Moodl อ่านต่อ...
ประชุมมอบหมายหน้าที่ส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 20-05-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | 110 views
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 จัดประชุมมอบหมายหน้าที่ส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาค อ่านต่อ...