ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ หัวหน้าสาขาวิชา และผู้รับผิดชอ ( 11-07-2567 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | เปิดดูทั้งหมด 9 ครั้ง
การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หัวหน้าสาขาวิชา และผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 3/2567 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ดูภาพกิจกรรม..

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเขียนบทความวิจัย ระหว่างวันที่ 1 ( 17-06-2567 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | เปิดดูทั้งหมด 122 ครั้ง
ในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ดำเนินการโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเขียนบทความวิจัย โดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม วิทยากรการฝึกอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมจัดทำหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ( 05-04-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 213 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประธานเปิดการประชุมจัดทำหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

การสรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ( 03-04-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 155 ครั้ง
วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มีความประสงค์ดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500.- บาท ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ดูภาพกิจกรรม..

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( 02-04-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 213 ครั้ง
ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอต้อนรับ นางสาวกชพร ไชยวงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ( 01-04-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 165 ครั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอต้อนรับ นางสาวกชพร ไชยวงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี #รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่ออนาคตที่ดีกว่า #สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ( 01-04-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 203 ครั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่เข้าฝึกปฏิบัติงานทางการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบวิชาชีพทางการบริหารในองค์กรทางการศึกษา จำนวน ๔๕ ชั่วโมง จำนวน ๘ คน #รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่ออนาคตที่ดีกว่า #สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อ ราคาตัวละ 250 บาท เพื่อจัดหางบประมาณสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้า - ออก และป้ายสถาบันการอา ( 29-03-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 149 ครั้ง
ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อ ราคาตัวละ 250 บาท เพื่อจัดหางบประมาณสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้า - ออก และป้ายสถาบันการอาชีวศึกษภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอแสดงความยินดี ( 29-03-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 420 ครั้ง
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอแสดงความยินดี นายสมนึก วันละ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ นางชูศรี มังกะระ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ผลการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ #รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่ออนาคตที่ดีกว่า #สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 26-03-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 265 ครั้ง
24 มีนาคม 2567 ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า 11 ท่าน และขอแสดงความยินดีกับครูสอนดี ครูนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27   >> | Last