ภาพกิจกรรม
ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 14-02-2566 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 212 ครั้ง

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมบัติ นาหลวง ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้มอบหมายให้ นายสมฤทธิ์ โกมิตร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอาชีวศึกษาบัณทิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่