ภาพกิจกรรม
นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาเ ( 21-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 448 ครั้ง

ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มอบหมายให้ นายแสวง ทาวดี รองผู้อำนวยการสถาบัน ฯ ต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาเขตประตูโขง เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรม (training center) เพื่อให้บริการวิชาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ขยายโอกาสให้การประชาชนด้วยการ up skills re skills now skills ภายใต้โครงการ Fix it center เพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไป