ภาพกิจกรรม
แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล ( 04-12-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | เปิดดูทั้งหมด 464 ครั้ง

ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด จัดพิธีเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑