การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ หัวหน้าสาขาวิชา และผู้รับผิดชอ ( 11-07-2567 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 9 views
การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หัวหน้าสาขาวิชา และผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 3/2567 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2 อ่านต่อ...
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเขียนบทความวิจัย ระหว่างวันที่ 1 ( 17-06-2567 ) เพิ่มโดย ผู้ดูแลระบบ | 122 views
ในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ดำเนินการโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเขียนบทความวิจัย โดยนายสมบัติ นาห อ่านต่อ...
การประชุมจัดทำหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ( 05-04-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | 213 views
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประธานเปิดการประชุมจัดทำหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชา อ่านต่อ...
การสรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ( 03-04-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | 155 views
วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มีความประสงค์ดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ...
ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ( 02-04-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | 213 views
ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สถ อ่านต่อ...
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอต้อนรับ นางสาวกชพร ไชยวงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ( 01-04-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | 165 views
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอต้อนรับ นางสาวกชพร ไชยวงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี #รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่ออนาคตที่ดีกว่า #สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 อ่านต่อ...
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ( 01-04-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | 203 views
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่เข้าฝึกปฏิบัติงานทางการบริหารการศึกษาใ อ่านต่อ...
ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อ ราคาตัวละ 250 บาท เพื่อจัดหางบประมาณสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้า - ออก และป้ายสถาบันการอา ( 29-03-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | 149 views
ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อ ราคาตัวละ 250 บาท เพื่อจัดหางบประมาณสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้า - ออก และป้ายสถาบันการอาชีวศึกษภาคเหนือ 1 อ่านต่อ...