ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ( 23-02-2567 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | 400 views
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สรรหาบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงาน ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประ อ่านต่อ...
แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล ( 04-12-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | 387 views
ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด จัดพิธีเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก ใ อ่านต่อ...
ประชุมคณะดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการ ( 30-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | 380 views
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุมคณะดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรื อ่านต่อ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยวิธี OBE และการวิเคราะห์ PLO (Program learning Outcom ( 23-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | 383 views
ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ได้มอบหมายให้นางอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ เป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ อ่านต่อ...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ กับ สถาบันการอาชีวศึกษ ( 23-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | 411 views
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ นายมงคล ธุระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ ตัวแทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ นางสาวระวีวรรณ อ่านต่อ...
นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเพื่อด ( 21-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | 386 views
ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มอบหมายให้ นายแสวง ทาวดี รองผู้อำนวยการสถาบัน ฯ ต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชี อ่านต่อ...
นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาเ ( 21-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | 388 views
ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มอบหมายให้ นายแสวง ทาวดี รองผู้อำนวยการสถาบัน ฯ ต้อนรับ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชี อ่านต่อ...
นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ปลูกต้นหางนกยูงที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ( 21-11-2566 ) เพิ่มโดย นายนฤนาท ไชยมณีวรรณ์ | 385 views
ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ปลูกต้นหางนกยูงที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 เพื่อเป็นร่มเงาและเป็นการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สถ อ่านต่อ...