ภาพกิจกรรม
ประชุมจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ปีงบประมาณ 2564 ( 09-10-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 580 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1พร้อมด้วย นางจงประนอม ศรีพรหมมา ตำแหน่ง อดีตผู้อำนวยการสำนักอาชีวศึกษาบัณฑิตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และนายธีรโชติ ธรรมกิติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้เข้าร่วมประชุมจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ปีงบประมาณ 2564 (Framework for IVEN 1 Development plan 2020 ) ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับ นายธีรโชติ ธรรมกิติ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ( 06-10-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 605 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 และคณะผู้บริหาร ร่วมกันต้อนรับ นายธีรโชติ ธรรมกิติ ในโอกาสที่ท่านมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 7/2563 ( 06-10-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 406 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาฯ ( 30-09-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 381 ครั้ง
ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยพัฒนาประสบการณ์ในสถานประกอบการ โดยท่านวิทยากร นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ ( 30-09-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 364 ครั้ง
ในวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) และการประกันคุณภาพหลักสูตร (CHE QA) โดยมีท่านวิทยากร นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ด้านการอุดมศึกษา (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 6/2563 ( 11-09-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 483 ครั้ง
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2563 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมสัมมนาการจัดทำข้อบังคับหลักเกณฑ์ฯ เพื่อแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันฯ ( 11-09-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 436 ครั้ง
ในวันที่ 5 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาการจัดทำข้อบังคับหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้ง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยท่านวิทยากร ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Credit Photo by : น้องนินิว) ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 5/2563 ( 19-08-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 382 ครั้ง
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 จัดประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ( 18-08-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 439 ครั้ง
ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 2 โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชัยงใหม่ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในพิธี ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ( 18-08-2563 ) เพิ่มโดย มลธิชา กันแก้ว | เปิดดูทั้งหมด 322 ครั้ง
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 1 โดยมีนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชัยงใหม่ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานในการประชุม ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6 [ 7 ]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   >> | Last