ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ แม่แห่งแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสั ( 15-08-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 144 ครั้ง
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560โดยรองผู้อำนวยสถาบันฯนายไกรสีห์ ชัยพรหม เป็นประธาน อ.พิมประไพ สุขใส อ.สุพัตร มูลเมือง และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เเละปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้จำนวน 300 ต้น ประกอบด้วย ต้นประดู่ป่า ต้นสัก ต้นมะม่วงและตกแต่งป้ายสถาบันด้วยไม้ประดับ ดูภาพกิจกรรม..

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ส่งมอบใบประกาศนียบัตร และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปร ( 17-08-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 197 ครั้ง
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายธวัช นนทธรรม (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาเทคโนโลยียานยนต์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่) และนางสาวรณิสร แฉ่งเจริญ ตัวแทนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ส่งมอบใบประกาศนียบัตร และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ให้กับบริษัทที่ได้ลงนามให้ความร่วมมือ ดังนี้ 1.บริษัท แมทริกซ์ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 2.บริษัท นิสสันนอร์ทเวฟ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 3.บริษัท มิตซูเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 4.บริษัท โตโยต้าริช จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 5.บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 6.บริษัท ธาราอีซูซุ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 7.บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 8.บริษัท สยามนิสสันเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 9.บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 10.บริษัท โตโยต้าล้านนา จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 11.บริษัท โตโยต้านครพิงค์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 12.บริษัท เชียงแสงฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 13.บริษัท พงศ์โชตนาการยาง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 14.บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 15.บริษัท ฮอนด้า พาราไดซ์เชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 16.บริษัท อเมริกัน มอเตอร์ส (เชียงใหม่) จำกัด ดูภาพกิจกรรม..

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2559 ( 01-09-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 260 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธาณี วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ดูภาพกิจกรรม..

Mr.Takashi Matsukage และ Dr. Kiyotoshi Ogami เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการ Training Center ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 02-08-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 146 ครั้ง
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 Mr.Takashi Matsukage และ Dr. Kiyotoshi Ogami ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกซากุระจากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการTraining Center ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1(ประตูโขง) ซึ่งเป็นสถานที่ใช้ในการเป็นศูนย์สอนภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ดูภาพกิจกรรม..

พิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2559 ณ วิทยาลัยก ( 02-08-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 211 ครั้ง
ภาพรวมการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดประทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินการในพิธีพระราชปริญญาบัตร ( 02-08-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 155 ครั้ง
คณะผู้อำนวยการสถาบันและคณะดำเนินงานในพิธีพระราชปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2559 ได้มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินการในพิธีพระราชปริญญาบัตร โดยมีท่าน สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติมาเป็นประทานในพิธี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับ Mr.Takashi Matsukage และ Dr. Kiyotoshi Ogami ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกซากุระจากประเทศญี่ปุ่น ( 01-08-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 173 ครั้ง
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 Mr.Takashi Matsukage และ Dr. Kiyotoshi Ogami ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกซากุระจากประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาประชุมวางแผนในการปลูกต้นซากุระที่ประเทศไทย และเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการปลูกต้นซากุระ รวมถึงเข้ามาชมพื้นที่ที่กำลังจะมีการสร้างอาคารสถาบันการอาชีวภาคเหนือ 1 (สันป่าตอง) เพื่อนำซากุระมาปลูกในพื้นที่สถาบัน ดูภาพกิจกรรม..

พิธีการซ้อมใหญ่และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557 -2559 วันที่ 22 – 23กรกฎาคม 2560 ( 25-07-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 237 ครั้ง
ประมวลภาพบรรยากาศโดยรวมในพิธีการซ้อมใหญ่และแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557 -2559 ดูภาพกิจกรรม..

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 ( 17-07-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 131 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ การเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมบัณฑิต และกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ครั้งที่ 1/2560 ( 13-07-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 175 ครั้ง
วันพุธ ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้ร่วมเข้าประชุมและรับทราบ ในกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2559 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 [ 13 ]  14  15  16  17  18   >> | Last