ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมสัมมนาสร้างความใจการดำเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี ( 25-12-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 169 ครั้ง
ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 – 17.00 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีเปิดและรับมอบสวนสไตล์ญี่ปุ่น ( 18-12-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 180 ครั้ง
ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับมอบสวนสไตล์ญี่ปุ่น ที่บริเวณสวนสุขภาพบ้านเด่น พร้อมด้วย Mr.Masao Sawai ที่ปรึกษา Janpan Cultural Channel SAKURA Co. LTD ประเทศญี่ปุ่น Mr.Kazunori Kawada กงสุลญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผอ.บุญเลิศ ห้าวหาญ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดร.ถาวร เกียรติไชยากร และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติภายในงานฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Mr.Masao Sawai ที่ปรึกษา Janpan Cultural Channel SAKURA Co. LTD ประเทศญี่ปุ่น ขอใช้พื้นที่บางส่วนของสวนสุขภาพบ้านเด่น ในการจัดสร้างสวนสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อเป็นสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นอันยาวนาน ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ( 04-12-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 128 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

คณะผู้บริหารสอน.1 ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ( 30-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 343 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผอ.ประสาร พันธ์ลิมา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำเเหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมเพื่อตรวจสอบรายละเอียด(คอศ.1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ( 28-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 354 ครั้ง
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติงานสารบรรณ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน ( 28-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 156 ครั้ง
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ( 27-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 138 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คณะครู หลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3) ได้เดินทางมาศึกษาดูงานหลักสูตรการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง(สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1) ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูจาก SMK Cibinong 1 เมืองบอร์โกร ประเทศอินโดนีเซีย ( 23-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 124 ครั้ง
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.09 น. นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปางให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู จาก SMK Cibinong 1 เมืองบอร์โกร ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อตรวจเยี่ยมนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 8 คนที่มาศึกษาอยู่ที่แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และหลังจากนั้นเวลา 13.29 น. คณะผู้บริหาร ครู จาก SMK Cibinong 1 เมืองบอร์โกร ประเทศอินโดนีเซีย ได้เข้าศึกษาดูงานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับ Mr. KANG.TAE BONG and Mr. KIM,JONG-GU ( 22-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 162 ครั้ง
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.09 น. นายจีระพงษ์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปางพร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ Mr. KANG.TAE BONG Principal and Mr. KIM,JONG-GU Vice- Principal Gyeongbuk Machinery Technical High School, Daegu, Korea จากเมืองแทกู สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อทำความร่วมทางการศึกษา (MOU) กับวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ดูภาพกิจกรรม..

ยินดีต้อนรับดร.ศรีชัย พรประชาธรรม และอาจารย์จินศิริ พุ่มศิริ ( 17-11-2560 ) เพิ่มโดย นส.รณิสร แฉ่งเจริญ | เปิดดูทั้งหมด 721 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และอาจารย์จินศิริ พุ่มศิริผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 โดยมีนายไกรสีห์ ชัยพรหม รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นผู้นำเสนอภาระกิจของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8 [ 9 ]  10  11  12  13  14  15  16  17  18   >> | Last